Lepší papier.

Lepší papier.

Cesta nášho papiera sa začína ďaleko a putuje rôznymi formami, aby dosiahla svoj konečný cieľ. Denne sa snažíme zlepšovať každý aspekt nášho výrobného procesu s ohľadom na priania našich zákazníkov, s rešpektom k životnému prostrediu sa usilujeme o udržateľnú budúcnosť. Monitorujeme výber surovín, spotrebu vody a energie, produkciu a nakladanie s odpadom a pracujeme na kontrole a znižovaní emisií. To všetko robíme preto, aby sme vyrábali lepší papier. Udržateľný papier.

Špeciálny papier na kreatívne použitie, ktorý vyniká svojou kvalitou, jedinečnosťou a vlastnosťami ESG.


Materia Viva: všetko plynie.

Materia Viva stelesňuje našu víziu udržateľnosti, kreativity a firemného poslania. Materia Viva je naším manifestom udržateľnosti a prezentuje všetky papiere s obsahom recyklovaných vlákien: deväť kolekcií prémiových papierov vytvorených z recyklovaných materiálov.
S každým hárkom znižujeme dopad nášho dodávateľského reťazca na životné prostredie, aby sme maximalizovali vplyv kreativity na svet. Dbáme na to v každej fáze nášho výrobného cyklu: od ťažby a spracovania surovín až po výrobu a distribúciu hotového výrobku, využitie a likvidáciu materiálov, z ktorých je vyrobený.
Naša filozofia „making progress“ nás neustále motivuje hľadať inovatívne a alternatívne riešenia na zlepšenie vlastností a estetiky našich výrobkov, a vytvárať ich udržateľnejšie bez kompromisov, a tak slúžiť ako referenčný bod pre celý ekosystém – pre značky, tlačiarne, spracovateľov, grafických dizajnérov a dodávateľov – ktorí rovnako ako my cítia zodpovednosť za zmenu.
 

Materia Viva
Kapitola I<br />
ROOTS

Kapitola I
ROOTS

21 druhov papiera vyrobeného z recyklovaných vlákien. 21 rôznorodých materiálov. Objavte ich podstatu a korene, ako aj ich vlastnosti, ktoré majú spoločný pôvod – recyklované vlákna, z ktorých sú vyrobené – ale zároveň sú všetky odlišné.

Zistite viac na webovej stránke
Kapitola II<br />
UŽ ČOSKORO

Kapitola II
UŽ ČOSKORO

Kapitola III<br />
UŽ ČOSKORO

Kapitola III
UŽ ČOSKORO


Vytváranie nových materiálov

Naším cieľom v oblasti ESG je do roku 2030 zdvojnásobiť výrobu špeciálneho papiera s pokročilými vlastnosťami ESG a zvýšiť ich podiel v našom portfóliu výrobkov z 13 % na 26 %. Ako?
 

Zistite viac o záväzku spoločnosti Fedrigoni Self Adhesives k udržateľnosti

Recyklované materiály

Vyrábame špeciálny papier, natieraný aj nenatieraný, ktorý môže pozostávať zo 40 % až 100 % recyklovaného materiálu pochádzajúceho z post-spotrebiteľského odpadu. Našou úlohou je pokračovať v tejto činnosti a zároveň v čo najväčšej miere zachovať estetické vlastnosti a vysokú kvalitu našich materiálov.

Nové obalové riešenia

Experimentujeme s novými udržateľnými a pokročilými riešeniami integrovanými do papiera, čím minimalizujeme zložité spracovanie a procesy, ktorými prechádzajú značky a spotrebný tovar. V tom, že necháme vyniknúť prirodzenosť, je mimoriadna estetická sila.

Alternatívne vlákna

Bavlna, konope, ľan, jednoročné vlákna a vybrané recyklované vlákna: pracujeme, študujeme a snažíme sa kombinovať celulózu s alternatívnymi vláknami s cieľom dosiahnuť obehové hospodárstvo a ekonomickú udržateľnosť. Inovácie a kreativita sa stávajú aj zmyslovým zážitkom.

Z plastu na papier

V spoločnosti Fedrigoni sme presvedčení, že má prevratnú úlohu pri znižovaní používania plastov, a preto vytvárame papierové výrobky a papierové riešenia, aby sme to dosiahli. Príkladom je papier s úpravou proti oderu, vďaka ktorej sa vyhneme ochranným plastovým obalom a laminovaniu; papier s vysokou hrúbkou na odolné a ekologické darčekové balenie; či papier s protiplesňovou úpravou.

Fed | Lab

Fed | Lab

Fed | Lab je naše inovačné centrum, kde sa rodí papier novej generácie. Tu sa formujú inovatívne nápady a stávajú sa z nich nové produkty s pomocou najnovších technologických postupov a s pokročilými vlastnosťami ESG, ktoré majú podporiť náš súčasný a budúci záväzok k obehovému hospodárstvu. Slúži ako inkubátor talentov a projektov zo všetkých oblastí spoločnosti aj zvonku, ktorý nám pomáha “napredovať” v prechode na P2P (plast na papier) a ponúkať našim zákazníkom každý deň lepšie a inovatívnejšie výrobky.

 

Zistite viac o tom, čo sa deje vo Fed | Lab

Recycled Tool

Recycled Tool

Nie všetok recyklovaný papier je rovnaký. V našich papierňach vedecky overujeme technologické vlastnosti a vplyv na životné prostredie v porovnaní s čistým celulózovým papierom, aby sme stanovili najlepšie použitie každého druhu. O naše výsledky sa delíme.
Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o recyklovanom papieri, vysvetlené na základe spoľahlivých vedeckých údajov.

Porovnajte výkonnosť papiera s obsahom recyklovaného materiálu


Zistite viac o našej ceste k udržateľnosti

V spoločnosti Fedrigoni znamená udržateľnosť schopnosť dosahovať každodenný pokrok merateľným a transparentným spôsobom, čo je výzva, ktorú prijímame s pomocou všetkých našich ľudí a našich dvoch hlavných segmentov: divízie papiera a divízie samolepiacich materiálov. Naše výrobné procesy sú dnes inšpirované obehovým hospodárstvom, ekodizajnom a inováciami, čo nás krok za krokom približuje k ambicióznym klimatickým a sociálnym cieľom, ktoré sme si stanovili.
 

Zistite viac o našej ceste k udržateľnosti
Zistite viac o našej ceste k udržateľnosti