Lepší papier

Lepší papier

Náš papier začína svoju cestu ďaleko a cestuje rôznymi formami, aby dosiahol svoj cieľ.
Denne sa snažíme zlepšovať každý aspekt nášho výrobného procesu, a to pre našich zákazníkov, životné prostredie a aj pre seba. Výber surovín, využívanie vody a energie – zelenej energie, produkcia a manažment nášho odpadu a emisí. Všetko preto, aby sme vyrobili lepší papier.

Náš záväzok, ktorý sa vyvíja v rámci stratégie ESG skupiny Fedrigoni, pozostáva z konkrétnych cieľov v oblasti životného prostredia, ľudí a vedenia.

zistiť viac
Porozprávajme sa o celulóze

Porozprávajme sa o celulóze

Niektorí tomu hovoria celulóza; my tomu hovoríme duša. A tá naša pochádza výhradne z autorizovaných plantáží.
Od roku 2014 používame iba Chain of Custody (CoC) alebo Controlled Wood (CW), FSC® certifikovanú celulózu a v roku 2021 sme naplánovali ďalšie zvýšenie CoC-FSC® certifikovanej celulózy tak, aby sme dosiahli 87 % celkovej použitej celulózy.

Pridanie vody

Pridanie vody

V porovnaní s rokom 2019 sme znížili spotrebu vody o 6,2 %

Naším cieľom je vrátiť väčšinu vody, ktorú používame vo výrobnom procese naspäť do životného prostredia. Vrátiť ju čistú a so správnou teplotou.

Preto naše závody monitorujú množstvo spotrebovanej vody v každej fáze výroby a podľa možnosti používajú recyklovanú studenú vodu a látky, ktoré vyžadujú menšiu spotrebu čerstvej vody.
Každý rok preto vykonávame práce na zlepšení čistiacej kapacity našich závodov a plánujeme významné rozšírenie súčasného systému úpravy vody v našom závode Arco.

Pre rok 2030 sme nastavili latku ešte vyššie. Chceme získať späť 95 % všetkej vody vstupujúcej do procesov a znížiť tak náš vplyv na životné prostredie..

Využívanie energie. Čo najmenej a z čo najčistejších zdrojov ako je možné.

Využívanie energie. Čo najmenej a z čo najčistejších zdrojov ako je možné.

V porovnaní s rokom 2019 sme znížili celkovú spotrebu elektrickej energie o 14,6 %.

Už viac ako 30 rokov vybavuje skupina Fedrigoni svoje hlavné závody turbínovými kogeneračnými systémami poháňanými metánom, takže je z hľadiska výroby energie takmer autonómna. Tam, kde je to možné, sme nainštalovali aj malé turbíny na výrobu vodnej energie, ktoré využívajú dostupnú vodu a pokrývajú tak približne 5 % energetickej spotreby.
Aby sme znížili emisie skleníkových plynov do atmosféry o 30 % (náš cieľ pre emisie do roku 2030), pracujeme na neustálom zvyšovaní energetickej účinnosti, znižovaní spotreby a využívaní obnoviteľných zdrojov.

Redukovanie odpadu

Redukovanie odpadu

Produkciu odpadu sme v porovnaní s rokom 2019 znížili o 4,6 %.

Kal, ktorý vzniká pri čistení vody je hlavným druhom odpadu spoločnosti Fedrigoni.
Aby sme ho ešte viac redukovali, experimentovali sme s niektorými najnovšími inováciami. V našom závode vo Verone sa testuje nová technológia sušenia kalu s cieľom znížiť množstvo jeho produkcie a zároveň ho sprístupniť na zúžitkovanie v iných sektoroch.
Naším cieľom do roku 2030 je nulová produkcia nerecyklovateľného odpadu.

Premýšľanie o nových produktoch

Naším cieľom je zvýšiť výrobu pokročilých riešení ESG v našom produktovom portfóliu z 20 % na 40 %. Ako?

Recyklovaný materiál

Vyvinuli sme natierané aj nenatierané alternatívy s vysokým obsahom recyklovaných vlákien, ktorý môže pochádzať aj z odpadu, pričom sme v čo najväčšej možnej miere zachovali vlastnosti a prémiovú kvalitu papierov.

Nové obalové riešenia

Hľadáme nové riešenia, ktoré vyžarujú prirodzenosť s minimalizovaním procesov a znehodnocovania (farebná buničina, nebielené a nenatierané, viditeľné vlákna).

Alternatívne vlákna

Ako alternatívu k celulóze sme skúmali využívanie prírodných vlákien (bavlna, konope atď.), ako aj vybraných recyklovaných vlákien, napríklad využívaním odpadových a vedľajších materiálov vznikajúcich pri procese výroby a to s dôrazom na obehové hospodárstvo.

Od plastu k papieru

Snažíme sa nahradiť plastové materiály za papierové, tak aby mali podobné vlastnosti. Príklady zahŕňajú papier odolný voči oderu, ktorý nevyžaduje aplikovanie ochrannej plastovej vrstvy, či laminácii; papier s vysokou hrúbkou pre odolnejšie, ekologické darčekové balenia; papier certifikovaný pre kontakt s potravinami s protiplesňovou úpravou, ktorý tak nahrádza primárny plastový obal.


Zistite viac o našej ceste k udržateľnosti

Náš záväzok, ktorý sa vyvíja v rámci stratégie ESG skupiny Fedrigoni, pozostáva z konkrétnych cieľov v oblasti životného prostredia, ľudí a vedenia.

zistite viac o iniciatíve fedrigoni v samolepiacich materiáloch
Zistite viac o našej ceste k udržateľnosti