Textúra alebo vzor viditeľný proti svetlu na hárku papiera, ktorý sa zvyčajne používa na bankovkách alebo vysokokvalitných hlavičkových papieroch. Ak ide o pevný bod, zobrazuje sa na rovnakom mieste na každom jednotlivom hárku listu.