Vrstva lesklého, matného alebo neutrálneho ochranného materiálu pridávaná počas tlače na tlačiarenskom stroji, v rámci toho istého ofsetového stroja, ktorý tlačí samotné farby. Môže sa nanášať na celý povrch strany (celoplošný lak) alebo len na časť (parciálny lak).