Tiež nazývaný ako prírodný papier označuje papiere, ktorých povrch nenesie žiadny náter, či inú povrchovú úpravu.