Pri tomto procese sa orezáva tlačový hárok, aby sa odstránili prebytočné časti a dosiahol sa konečný formát.