Tlačový postup používaný na vytvorenie reliéfu na atramentových dieloch pridaním práškov z prírodnej živice, ktoré po zahriatí v špeciálnej peci zhustnú. Podobný výsledok možno dosiahnuť aj pomocou nedávno zavedených digitálnych systémov. Možno ju použiť na text, ochranné známky, jednoduché grafické značky a vo všeobecnosti na vizitky a hlavičkové papiere.