Lak nanesený len na určité časti povrchu s cieľom zvýrazniť ich oproti okolitým častiam.