Aplikácia špeciálnych dokončovacích techník, ktoré umožňujú obohatiť tlačoviny o konkrétne detaily. Zahŕňa techniky, ako razba horúcou fóliou, slepotlač , leterpress, termografická tlač alebo parciálny lak. Niektoré z nich možno realizovať pomocou digitálnych technológií.