Knižná väzba s menej pevnou obálkou pripevnenou priamo na knižný blok. Zložky môžu byť zasadené pomocou lepidla (lepená väzba) alebo šité (šitá väzba).