Šitie, ktoré možno použiť na viazanie brožúr alebo letákov s niekoľkými stranami. Môže sa šiť pozdĺž stredového záhybu brožúry, čím sa umožní úplné otvorenie stránok, alebo na okraji; v tomto prípade bude otvorenie čiastočné.