List vytlačeného a zloženého papiera. V závislosti od počtu záhybov môže mať zložka 4 až 64 strán.