Jednoduchá knižná väzba, ktorá sa realizuje zložením a zostavením jednej alebo viacerých zložiek a obálky podľa potreby a ich spojením v strede kovovými sponami. Tento systém väzby je účinný len pri obmedzenom počte strán (vo všeobecnosti nie viac ako 64) alebo pri použití veľmi tenkého papiera.