Papier vyrobený opätovným použitím post-consumer odpadu, teda už predtým vytlačeného a použitého papiera. Percentuálny podiel recyklovaného materiálu sa môže líšiť a na zlepšenie potlačiteľnosti a belosti sa môže pridať nová buničina. Recyklovaný papier sa môže bieliť chemickým procesom známym ako odfarbovanie.