Balenie, v ktorom sa predávajú hárky papiera; pre formáty A4 a A3 obsahuje rys zvyčajne 500 hárkov. Tlačové formáty (70 × 100 cm a 64 × 88 cm) sa naopak predávajú v baleniach s 250 alebo 125 hárkami v závislosti od gramáže.