Maketa tlačeného výrobku vyrobená v niekoľkých exemplároch s materiálmi a obalmi, ktoré sa majú použiť pred konečnou tlačou. Zhotovuje sa najmä pri obalocha publikáciách. Môže byť vyrobená s nepotlačenými stranami alebo vďaka digitálnej tlači môže mať obsah finálnej tlače.