Označuje predpokladané kv dosiahnutia kvality tlačovej reprodukciu obrazu na danom podklade a je ovplyvnená mnohými faktormi, ako je hladkosť povrchu, nasiakavosť a krycia schopnosť.