Systém digitálnej tlače, ktorý umožňuje vyrábať výtlačky publikácie na základe aktuálnych požiadaviek zákazníkov a vyhnúť sa tak tlači celého nákladu. Vo všeobecnosti umožňuje len obmedzený počet formátov a väzieb.