Nastavenie, pri ktorom sa grafický prvok vytlačí nad prvok pod ním; výsledkom je kombinácia farieb v dvoch úrovniach. Opačným nastavením je vykrývanie (knockout).