Technika skladania hárku do požadovaného konečného formátu, ktorá sa väčšinou vykováva strojovo.