V prípade tlačovín, ako sú letáky, je otvorený formát efektívna veľkosť tlačoviny: napríklad leták s dvoma chlopňami s rozmermi 17 × 24 cm má otvorený formát 34 × 24 cm.