Fyzikálna vlastnosť papiera, ktorá udáva, do akej miery je papier schopný prekryť presvitanie textov a obrázkov vytlačených na opačnej strane. Nepriehľadnosť súvisí s chemickým zložením papiera a jej hrúbka sa zvyšuje s gramážou.