Alebo tiež kníhtlač je tlač s reliéfnou matricou, pri ktorom sa text tradične vsádza ručne pohyblivým písmom do olova alebo dreva a obrázky sa reprodukujú kovovými klišé. V súčasnosti sa výroba reliéfnych matríc vykonáva najmä od digitálnych súborov s použitím fotopolyméru ako nosiča. Klasická kníhtlač je technika, ktorá sa už nepoužíva na komerčnú tlač, ale stále je veľmi cenená pri umeleckých vydaniach a publikáciách a zažíva renesanciu v dizajnových materiáloch.