Papier označovaný pojmom „Laid“, ktorý sa vyznačuje rebrovanou štruktúrou liniek viditeľnou pri podržaní papiera proti svetlu, ktorý je výsledkom zmien hrúbky. Pôvodne sa vyrábal remeselne, v súčasnosti sa vyrába špeciálne na strojoch a väčšinou sa používa ako korešpondenčný papier. Typický rebrovaný papier obsahuje množstvo úzkych vodorovných čiar (tzv. kladené čiary) a menej početné zvislé čiary (tzv. reťazové čiary).