Medzinárodná norma definujúca formáty pre tlačoviny, používaná najmä v európskych krajinách (pozri stranu 72). Formáty ISO 216 sa delia na sériu A a sériu B a označujú hotové formáty tlačovín, najmä pre korešpondenciu. Séria C, definovaná normou ISO 269, označuje veľkosti obálok určených na uloženie formátov série A a série B. Najznámejšie formáty sú A4 a A3. Tieto formáty sú často známe pod označením DIN podľa Deutsches Institut für Normung (Nemecký normalizačný inštitút), ktorý tieto rozmery prvýkrát definoval v roku 1922.