Rozloženie strany na tlačovom hárku. Tento postup sa zvyčajne vykonáva pomocou špecifického softvéru pred výrobou tlačových dosiek.