Rozdelenie obrazu na raster vytvorený z bodov s premenlivými rozmermi a frekvenciou, ktoré umožňuje simulovať zmeny odtieňov sivej a farieb s obmedzeným počtom atramentov. Rádius alebo frekvencia (meraná v riadkoch na centimeter alebo riadkoch na palec) sa mení v závislosti od výkonu papiera pri tlači: napríklad pri tlači novín sa používa raster s nízkou frekvenciou, najviac 35 riadkov na centimeter alebo 85 riadkov na palec.