Ochranná úprava aplikovaná v procese výroby papiera, užitočná v prípade materiálov, s ktorými sa musí často manipulovať, ako sú etikety, obaly a jedálne lístky.