Hmotnosť papiera vyjadrená v gramoch na meter štvorcový. Gramáž sa používa na rozlíšenie medzi papierom (40-150 g/m²), kartónom (170 až 600 g/m²) a lepenkou (vyššie gramáže).