Vo výrobnej fáze sa smer vlákna vždy zarovná s orientáciou smeru výrobného pásu na tlaćiarenskom stroji. Smer vlákna ovplyvňuje kvalitu rôznych tlačových a dokončovacích spracovaní, preto je dôležité skontrolovať ho pred tlačou. Pri väčšine papierov je dráha orientovaná rovnobežne s dlhšou stranou hárku. Druhý obrázok definujúci rozmery hárku označuje stranu rovnobežnú so smerom vlákien. Napríklad v prípade hárku s rozmermi 64 × 88 cm je vlákno rovnobežné s dlhšou stranou a označuje sa pojmom úzka dráha, zatiaľ čo v prípade hárku s rozmermi 88 × 64 cm je rovnobežné s kratšou stranou a označuje sa ako široká dráha.