Certifikát vydaný neziskovou organizáciou Forest Stewardship Council deklaruje, že výrobný proces materiálu/výrobku je v súlade s normami FSC a že suroviny pochádzajú z lesov, ktoré sú obhospodarované s dôrazom na environmentálne, sociálne a ekonomické aspekty.