Strana tlačového listu, ktorá sa vytlačí ako prvá. Známa aj ako recto./verso, rub/líc.