Fáza kníhviazačského procesu, v ktorej hárok prechádza cez špecifické stroje, ktoré ho v niekoľkých fázach skladajú na požadované časti. (pozri schému vpravo)