Veľkosť tlačoviny na konci výrobného procesu po orezaní. Pri tomto spracovaní sa vytlačený produkt orezáva, aby sa odstránili prebytočné časti (orezávanie) a dosiahol sa konečný formát.