Obálky na korešpondenciu sú k dispozícii v mnohých veľkostiach; najbežnejšie sú uvedené na obrázku na strane 64. Ak chcete zistiť kompletný sortiment obálok vyrábaných spoločnosťou fedrigoni, nahliadnite do vzorkovníka century alebo do prehľadu obálok.