Razený papier charakterizovaný povrchovými vzormi alebo reliéfnymi značkami vytvorenými prechodom podložky medzi oceľovým valcom s vyrytou značkou a valcom z mäkkého materiálu. Vzory sa môžu výrazne líšiť a niekedy môžu dokonca pripomínať povrch iných materiálov (plátno, drevo atď.). Razba sa vykonáva za sucha, po procese výroby papiera, pomocou raziaceho stroja. Povrchové textúry môžu byť prítomné len na jednej strane (jednoduchý reliéfny papier) alebo aj na oboch stranách.