Proces, pri ktorom sa používa lepidlo na trvalé spojenie dvoch alebo viacerých vrstiev papiera, papiera a lepenky. Môže sa použiť na zvýšenie celkovej gramáže materiálu, získanie listov s rôznymi vlastnosťami na stranách, dokonca aj lepenie potlačiteľných nepotlačiteľných materiálov. je najmä v oblasti balenia kancelárskych potrieb. Na dosiahnutie optimálneho výsledku musia mať papiere podobné gramáže a navzájom kolmý smer vlákna.