Tlačový systém, ktorý umožňuje výrobu tlačovín bez vytvorenia tlačovej formy priamym spracovaním digitálneho súboru. Existujú tri hlavné typy: elektroinkový (napríklad HP Indigo), tonerový a atramentový. Digitálna tlač je dobrým riešením na tlač malých nákladových sérií, pretože znižuje náklady spojené s tradičnými tlačovými technológiami (štočky, nábeh, odpad atď.). Používa sa aj v systémoch tlače na požiadanie a tlače na zákazku ( prispôsobenie).