Spracovanie, ktoré umožňuje digitálna tlač, pri ktorej sa každý výtlačok môže líšiť od ostatných; umožňuje napríklad tlačiť variabilné údaje na každom výtlačku.