Veľkosť tlačoviny po zložení: napríklad leták s tromi chlopňami a horizontálnym otvoreným formátom A4 má uzavretý formát 99 × 210 mm.