Umiestnenie grafických prvkov alebo obrázkov na okrajoch tlačenej plochy cez orezové značky. Tieto prvky musia presahovať okraj a presahovať okraje strán aspoň o 3 mm, aby sa predišlo nepresnostiam vo fáze orezania spôsobujúcim biele okraje na okraji strany. Rozšírenie týchto prvkov je známe ako okraj orezania.