Een fysieke eigenschap van het papier waarmee wordt aangegeven in hoeverre het aan de andere zijde geen gedrukte teksten en afbeeldingen kan weergeven. De opaciteit houdt verband met de chemische samenstelling van het papier en de dikte ervan neemt toe met het gramgewicht.