Het gewicht van het papier, uitgedrukt in gram per vierkante meter. Het gramgewicht wordt gebruikt om een onderscheid te maken tussen papier (40-150 g/m²), kaart (tussen 170 en 600 g/m²) en karton (hogere gramgewichten).