Uitlijning van de korrel van het papier, zodat deze in het productiestadium in de looprichting van de papiermachine ligt. De korrelrichting beïnvloedt de kwaliteit van diverse drukwerk en eindbewerkingen, zodat het belangrijk is deze te controleren voordat de productie van het drukwerk van start gaat. Bij de meeste papiersoorten loopt de korrel in de richting die evenwijdig is aan de lange zijde van het vel. De tweede figuur die de afmetingen van een plaat aangeeft, geeft de zijde aan die evenwijdig is aan de korrelrichting. Zo is de korrel in een vel van 64×88 cm evenwijdig aan de lange zijde, terwijl hij in een vel van 88×64 cm evenwijdig is aan de korte zijde.