Een procedé waarbij lijm wordt gebruikt om twee of meer lagen papier, papier en karton permanent samen te voegen. Het kan worden gebruikt voor de verhoging van het totale gramgewicht van materiaal, het verkrijgen van vellen die verschillende kenmerken aan de zijkanten hebben, zelfs voor de binding van bedrukbaar met niet-bedrukbaar materiaal, met name als het gaat om verpakkingen en briefpapier. Voor een optimaal resultaat moeten de papiergewichten gelijk zijn en de korrelrichting loodrecht op elkaar staan.