Perakitan lembaran atau tanda tangan dengan menyisipkannya di dalam satu sama lain. Teknik ini digunakan, misalnya, ketika beberapa tanda tangan digabungkan untuk penjilidan jahitan pelana.