Suatu tahap dalam proses pencetakan di mana lembaran melewati suatu mesin yang melipatnya dalam beberapa tahap, sesuai dengan keperluan atau permintaan, untuk menghasilkan tanda tangan atau selebaran (lihat diagram di sebelah kanan).