Verdeling van de pagina’s in een katern op het bedrukte vel. Deze procedure wordt in het algemeen met behulp van specifieke software uitgevoerd voorafgaand aan de vervaardiging van de drukplaten.