Lepší papír.

Lepší papír.

Příběh našeho papíru se začíná psát stovky kilometrů daleko a během své cesty do cílové destinace překovává mnoho dílčích úseků.
 Každý den se snažíme zlepšovat všechny aspekty našeho výrobního procesu s ohledem na naše zákazníky, s respektem k životnímu prostředí a usilujeme o udržitelnou budoucnost. Vybíráme suroviny, sledujeme spotřebu vody a energie, pečlive nakládáme s odpadem, a pracujeme na kontrole a snižování emisí. To vše děláme proto, abychom vyráběli kvalitnější papír. Udržitelný papír.

Speciální kreativní papír, který vyniká svou kvalitou, jedinečností a je plně v souladu s požadavky ESG.


Materia Viva: vše pomíjí.

Materia Viva ztělesňuje naše poslání, naši vizi udržitelnost a kreativity. Materia Viva je náš manifest udržitelnosti, tako kolekce zahrnuje všechny naše papíry s recyklovaným obsahem: devět řad prémiového papíru zrozeného z recyklovaných materiálů.
S každým vyrobeným listem papíru snižujeme dopad našeho dodavatelského řetězce na životní prostředí a maximalizujeme naopak dopad kreativity na náš svět. A to v každé fázi našeho výrobního cyklu: od těžby a zpracování surovin až po výrobu a distribuci hotového výrobku a použití a likvidaci materiálů, z nichž se skládá.
Naše filozofie „making progress“ nás neustále tlačí k hledání inovativních a alternativních řešení, jak zlepšit výkon a estetiku našich produktů a učinit je udržitelnějšími. A to bez kompromisů. Chceme sloužit jako referenční bod pro celý ekosystém – značky, tiskárny, zpracovatele, grafiky a dodavatele – kteří stejně jako my cítí zodpovědnost za naši planetu. Společně přineseme potřebnou změnu.
Materia Viva

Kapitola I<br />
ROOTS

Kapitola I
ROOTS

21 kolekcí papíru vyrobených z recyklovaných vláken. 21 různých materiálů. Objevte jejich podstatu a kořeny, jejich vlastnosti, které mají společný původ – recyklované materiály,
ze kterých pocházejí –, ale které jsou zároveň velmi odlišné.

Zjistěte více na našich stránkách.
Kapitola II<br />
JIŽ BRZY

Kapitola II
JIŽ BRZY

Kapitola III<br />
JIŽ BRZY

Kapitola III
JIŽ BRZY


Myšlenka nových produktů

Naším cílem v oblasti ESG je do roku 2030 zdvojnásobit výrobu speciálních papírů v souladu se závazky ESG a zvýšit jejich podíl v našem produktovém portfoliu z 13 % na 26 %. Jak na to?
Zjistěte více o závazku společnosti Fedrigoni Self Adhesives k udržitelnosti

Recyklované materiály

Vyrábíme speciální natírané i nenatírané papíry, které obsahují 40 až 100 recyklovaných vláken pocházejících ze spotřebitelského odpadu. Naší výzvou je v tom pokračovat a zároveň co nejvíce zachovat estetické a užitné vlastnosti našich produktů.

Nová obalová řešení

Experimentujeme s novými udržitelnými a pokročilými řešeními integrovanými do papíru, čímž minimalizujeme složité zpracování a procesy, kterými prochází značky a spotřební zboží. Nechat vyniknout přirozenost má totiž mimořádnou estetickou sílu.

Alternativmí vlákna

Bavlna, konopí, len, primármí vlákna a vybraná recyklovaná vlákna: pracujeme, studujeme a snažíme se kombinovat buničinu s alternativními vlákny, abychom dosáhli cirkulární a udržitelné ekonomiky. Inovace a kreativita se stávají také smyslovým zážitkem.

Od plastů k papíru

Ve Fedrigoni jsme přesvědčeni, že papír má převratnou roli při snižování spotřeby plastů, a proto vytváříme papírové produkty a papírová řešení, abychom toho dosáhli. Jedná se například o papír s úpravou odolnou proti poškrábání, která může nahradit laminaci; papír s významnou tloušťkou pro odolné a ekologické dárkové balení; papír s protiplísňovou úpravou.

Fed | Lab

Fed | Lab

Fed | Lab je naše inovační centrum, kde se rodí papír nové generace. Zde se formují inovativní nápady, které se zhmotňují v nových produktech s vysoce technologickou složkou a v souladu s normami ESG, které mají podpořit náš současný i budoucí závazek k oběhovému hospodářství. Slouží jako líheň talentů a projektů ze všech oblastí společnosti i zvenčí, což nám pomáhá ‚ pokročit‘ v přechodu P2P (od plastu k papíru) a nabízet našim zákazníkům každý den lepší a inovativnější produkty.

 

Zjistěte více o tom, co se děje ve Fed | Lab

Recycled Tool

Recycled Tool

Ne každý recyklovaný papír je stejný. V našich papírnách vědecky ověřujeme technologickou výkonnost a dopady na životní prostředí ve srovnání s papírem z čisté buničiny, abychom pro každý druh stanovili to nejlepší využití. Sdílíme naše výsledky.
Vše, co jste kdy chtěli vědět o recyklovaných papírech, vysvětleno za pomoci spolehlivých vědeckých dat.

Porovnejte[/link výkon papíru s recyklovaným obsahem


Zjistěte více o naší cestě k udržitelnosti

Pro Fedrigoni je udržitelnost schopnost dosahovat pokroku každý den měřitelným a transparentním způsobem, což je výzva, kterou přijímáme s pomocí všech našich zaměstnanců a našich dvou pilířů: divize Paper a divize Self-Adhesives. Naše výrobní procesy jsou dnes inspirovány oběhovým hospodářstvím, ekodesignem a inovacemi, což nás krok za krokem přibližuje k ambiciózním klimatickým a sociálním cílům, které jsme si stanovili.
Zjistěte více o závazku Fedrigoni Group k udržitelnosti

Zjistěte více o naší cestě k udržitelnosti