Lepší papír<br />
<!--A better paper-->

Lepší papír

Příběh našeho papíru se začíná psát stovky kilomentrů daleko a během své cesty do cílové destinace překovává spoustu dílčích úseků.
Snažíme se každý den zlepšovat veškeré aspekty našeho výrobního procesu nejen pro naše zákazníky, ale i pro životní prostředí a pro nás samotné. Výběr surovin, využítí vody a energie, výroba a likvidace odpadu a naše emise. Vše pro výrobu lepšího papíru.
Náš závazek, který je neustále implementován do strategie skupiny Fedrigoni Group’s ESG, je tvořen konkrétními cíli pro ochranu životního prostředí, lidí a řízení.

chcete se dozvědět více?

Pojďme si povědět něco o celulóze<br />
<!--Let’s talk about cellulose -->

Pojďme si povědět něco o celulóze

Někteří lidé jí říkají celulóza; my jí říkáme duše. Ta naše pochází z plně certifikovaných plantáží.
Od roku 2014 používáme Chain of Custody (CoC) nebo Controlled Wood (CW), celulózu s certifikátem FSC®, a na rok 2021 jsme naplánovali další navýšení objemu produkce celulózy s certifikátem CoC-FSC®, abychom z celkového objemu použité celulózy dosáhli 87% podílu celulózy s certifikátem.

Přidávání vody<br />
<!--Adding water-->

Přidávání vody

Snížili jsme spotřebu vody o 6,2 % ve srovnání s rokem 2019
Naším cílem je navrátit většinu vody, kterou používáme ve výrobním procesu, zpět do přírodního oběhu v čistém stavu a se správnou teplotou.
Proto naše výrobní závody monitorují množství vody použité v každé dílčí výrobní fázi, a, tam, kde je to možné, používají recyklovanou studenou vodu a látky, které vyžadují nižší spotřebu čerstvé vody.
Každý rok provádíme inovace které zdokonalují čisticí mechanismy našich závodů, a proto jsme naplánovali zásadní rozšíření současného systému čištění odpadních vod v našem závodě Arco.

Na rok 2030 jsme si nastavili laťku ještě výše. Chceme vracet 95 % veškeré vody, která se dostává do procesu.

Spotřeba energie. Co nejméně a z nejčistších možných zdrojů.<br />
<!--Using energy. As little as possible, from the cleanest sources possible. -->

Spotřeba energie. Co nejméně a z nejčistších možných zdrojů.

Snížili jsme naši celkovou spotřebu elektrické energie o 14,6 % ve srovnání s rokem 2019

Za více než 30 let vybavila skupina Fedrigoni Group své hlavní závody turbínovými kogeneračními systémy poháněnými metanem, takže jsou z hlediska výroby energie téměř autonomní. Tam, kde to bylo možné, jsme nainstalovali malé turbíny na výrobu vodní energie, které se s využitím dostupné vody, podílejí asi 5% na naší energetické potřebě.
Abychom snížili naše emise skleníkových plynů do atmosféry o 30% Pro snížení objemu emisí skleníkových plynů do atmosféry o 30 % (emise – náš cíl pro rok 2030), pracujeme na trvalé energetické účinnosti, snižování spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energie.

Snížení našeho objemu odpadu<br />
<!--Reducing our waste-->

Snížení našeho objemu odpadu

Snížili jsme produkci odpadu o 4,6 % ve srovnání s rokem 2019
Kal, vznikající při čištění vody, je hlavním druhem odpadu společnosti Fedrigoni Paper. Abychom jej i nadále snižovali, experimentovali jsme s některými nejnovějšími inovacemi. V našem závodě ve Veroně je například testována nová technologie na sušení kalu s cílem snížit jeho objem a nabídnout jej pro využití v jiných odvětvích.
Naším cílem pro rok 2030 je neprodukovat žádný nerecyklovatelný odpad.

O nových produktech

Naším cílem je zvýšit produkci pokročilých řešení ESG v našem produktovém portfoliu z 20% na 40%. Jak?

Recyklovaný materiál

Vyvinuli jsme natírané i nenatírané alternativy vysokým podílem recyklovaného materiálu, který také může pocházet z odpadu, při zachování vlastností a výkonu produktu v maximální možné míře

Nová obalová řešení

Hledáme nová řešení, která podtrhují přirozenost, a to minimalizací zpracovatelskéých procesyů a poškozování vláken ? (barvená celulóza, nebělená a nepotahovaná, viditelná vlákna).

Alternative Fibres

As an alternative to cellulose, we have been exploring the use both of natural fibres (cotton, hemp, etc.) and of selected recycled fibres by using, for example, the by-products of production processes up and down our value chain, with a view to a circular economy.

Od plastu k papíru

Snažíme se nahradit plasty papírovými produkty, které mají podobné vlastnosti. Jako příklad lze uvést papír odolný proti poškrábání, abychom se vyhnuli laminování fólií papír vyšších gramáží pro odolné, dárkové balení papír s protiplísňovou úpravou, který by nahradil primární plastový obal, a certifikované papíry pro kontakt s potravinami.


Zjistěte více o naší cestě k udržitelnosti

Náš závazek, jak se vyvíjí v rámci politiky ESG Fedrigoni Group, sestává z konkrétních cílů pro životní prostředí, lidi a správu.

prozkoumejte iniciativu fedrigoni v samolepÍcÍch materiÁlech

Zjistěte více o naší cestě k udržitelnosti<br />
<!--Discover more about about our sustainability journey-->