Označuje schopnost papíru odrážet světlo a nepřímo vyjadřovat stupeň jeho jasu. Vysoká bělost umožňuje chromaticky věrnou reprodukci obrázků. Nízká bělost je naopak vhodnější pro tisk textů, protože nižší odraz světla zabraňuje únavě při čtení. Pro kontrolu bělosti papíru existují různé standardy; nejběžnější jsou ISO 2470 a CIE Whiteness (ISO 11475:2004).