Označuje počáteční fáze tisku, od přípravy tiskových desek po kalibraci barev a rejstříku. Na konci předitiskové fáze lze provést tisk.